Erfarenhet

Sture Gustavsson blev lantmästare 1989 efter att ha arbetat på olika gårdar i Västergötland ett antal år. Efter utbildningen följde några år som rättare på Kungslena Herrgård utanför Tidaholm, gårdsmästare på Karsholms Gods utanför Kristianstad och gårdsmästare på Tågerups Säteri utanför Landskrona. Sture Gustavsson fick utmärkelsen Årets Lantmästare 2009.

Via ekologisk odling till eget konsultföretag

I mitten av 90-talet blev Sture Gustavsson VD för Mellersta Sveriges Lantbruks AB, ett företag med tre gårdar och växtodling på 1500 hektar. Företaget ägdes av Kinnevik. Sture Gustavsson ansvarade för den operativa driften på Ullevi Egendom i Östergötland i tretton år. 

- Ullevi var den första större slättgården, som ställde om sin produktion till ekologisk odling enligt KRAV:s regelverk. Det var en utmaning gentemot gängse normer inom svenskt jordbruk och uppskattades inte av alla. Men det gav en betydande lönsamhetsförbättring, säger Sture Gustavsson.

Ullevi var också en av de första gårdarna i Sverige, som började arbeta i enlighet med det internationella kvalitets- och miljöledningssystemet ISO 9002 och 14001.

Kinnevik började även att investera i jordbruk utomlands, först Polen med 6 700 hektar, därefter Ryssland med hela 320 000 hektar. Sture Gustavsson pendlade mellan länderna. I Ryssland hade han rollen som Chief Agronomist i AgroInvest och som VD i Black Earth Farming

Sedan 2012 arbetar Sture Gustavsson i eget konsultföretag med bas i Vadstena och hela Sverige som arbetsfält. 

Han arbetar med enskilda lantbrukare, som vill utveckla verksamheten eller förbättra lönsamheten. Banker med kunder inom lantbrukssektorn anlitar också Sture Gustavsson som rådgivare.

 

/ksla-logotyp-2.jpgKungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Sture Gustavsson är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sedan år 2000. Akademien är en mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet.

Det är en oberoende organisation, som ska främja ett ekologiskt, etiskt, estetiskt och socialt hållbart och därmed ekonomiskt bärkraftigt nyttjande och vård av jord, skog, växter, djur, vatten och luft.

 

Ledarskap och riskminimering

/lust-att-leda-sig-sjalv-och-andra-annika-bengtsson.jpgSture Gustavsson är intervjuad i boken Lust att leda sig själv och andra, skriven av Annika Bergman. Där berättar han om ägaren till Tågerups säteri, Lars Magnus Trozelli, som var enormt drivande och kunnig. Han var ett bra bollplank för Sture Gustavsson i början av hans karriär. Det är lärdomar som Sture Gustavsson har tagit med sig i sin nuvarande roll som rådgivare och bollplank till andra lantbrukare; vikten av praktisk erfarenhet, gedigen kunskap och personligt engagemang.

Sture Gustavsson nämner ytterligare en ledare som har betytt mycket för honom:

"Mitt första styrelsemöte med Jan Stenbeck blev ett uppvaknande. Jag drog de ekonomiska siffrorna för styrelsen och berättade om dåligt väder. Efter bara en kort stund avbröt Jan mig och sa: 'Sture, om du har problem med vädret så får du lösa det'. I hans värld levde alla bolag med utmaningar som de inte helt rådde över. Det handlade om att hantera risk och anpassa sig".

Precis så är det för lantbrukare, menar Sture Gustavsson. De kanske inte påverka mjölk-, kött- eller spannmålspriset. Inte heller vädret. Men de kan riskminimera och anpassa sig. Det handlar om att analysera alla detaljer i verksamheten. Det är den typen av tjänster som många lantbrukare efterfrågar när de vänder sig till mig.