Utveckling av lantbruksföretag

Avtal med Jordbruksverket – konsekvenser av torkan

Sture Gustavsson Management har avtal med Jordbruksverket för rådgivning till lantbruksföretag för att hantera konsekvenserna av torkan. Fokus ligger på likviditetsplanering och foderplanering. Syftet är att säkra framtida drift, lönsamhet och konkurrenskraft.

Lantbruksföretag som bedriver jordbruksverksamhet och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark, eller har minst 25 djurenheter kan få rådgivning till subventionerat pris. Jordbruksverket betalar 70 procent av rådgivningskostnaden.

Sture Gustavsson åtar sig uppdrag i Gävleborg och Dalarna samt hela södra Sverige. Ring, så berättar han mer om vilken hjälp du kan få, 0707-78 20 52.

Arbetet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet.

Klicka HÄR om du vill läsa mer på EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Praktisk rådgivning

Sture Gustavsson Management AB har lång erfarenhet av frågor förknippade med att äga, driva och utveckla lantbruksföretag. Företaget erbjuder praktisk rådgivning och direkt involvering i den dagliga driften för att utveckla verksamheten och lönsamheten.

  • Genomlysning av lantbruksverksamheten i detalj
  • Råd avseende lönsamhetsförbättringar och driftsomläggning
  • Beslutsunderlag vid investeringar och finansiering
  • Ledarskap och personalfrågor
  • EU-stöd i olika former, exempevis ersättning för ekologisk odling, extra djuromsorg, betesmarker och slåtterängar.

Lönsam mjölkproduktion – är det möjligt?

Lyssna på Sture Gustavsson, lantbruksexpert med många år inom Kinneviks lantbruksföretag, numera rådgivare till andra lantbrukare. Här delar han med sig av sina bästa råd för hur man kan få lönsamhet i sin verksamhet. Klicka här för att lyssna på intervjun, som är gjord av Swedbank och finns på bankens hemsida.

Driftsomläggning – är det nyckeln till lönsamhet?

Alla former av driftomläggningar av ett lantbruk är förenad med kostnader. Därför bör man först undersöka om förändringar i den befintliga verksamheten kan förbättra lönsamheten. Sture Gustavsson kan göra en driftsanalys ganska snabbt med rekommendationer som underlag inför beslut.

/sture-gustavsson-management-lantbruk-lonsamhet-driftsomlaggning.jpg

Sture Gustavsson Management AB arbetar med enskilda lantbrukare, som vill utveckla verksamheten eller förbättra lönsamheten. Banker med kunder inom lantbrukssektorn anlitar också företagets tjänster.