Utveckling av lantbruksföretag

Praktisk rådgivning

Sture Gustavsson Management AB har lång erfarenhet av frågor förknippade med att äga, driva och utveckla lantbruksföretag. Företaget erbjuder praktisk rådgivning och direkt involvering i den dagliga driften för att utveckla verksamheten och lönsamheten.

  • Genomlysning av lantbruksverksamheten i detalj
  • Råd avseende lönsamhetsförbättringar och driftsomläggning
  • Beslutsunderlag vid investeringar och finansiering
  • Ledarskap och personalfrågor
  • EU-stöd i olika former, exempevis ersättning för ekologisk odling, extra djuromsorg, betesmarker och slåtterängar.

Lönsam mjölkproduktion – är det möjligt?

Lyssna på Sture Gustavsson, lantbruksexpert med många år inom Kinneviks lantbruksföretag, numera rådgivare till andra lantbrukare. Här delar han med sig av sina bästa råd för hur man kan få lönsamhet i sin verksamhet. Klicka här för att lyssna på intervjun, som är gjord av Swedbank och finns på bankens hemsida.

Driftsomläggning – är det nyckeln till lönsamhet?

Alla former av driftomläggningar av ett lantbruk är förenad med kostnader. Därför bör man först undersöka om förändringar i den befintliga verksamheten kan förbättra lönsamheten. Sture Gustavsson kan göra en driftsanalys ganska snabbt med rekommendationer som underlag inför beslut.

/sture-gustavsson-management-lantbruk-lonsamhet-driftsomlaggning.jpg

Sture Gustavsson Management AB arbetar med enskilda lantbrukare, som vill utveckla verksamheten eller förbättra lönsamheten. Banker med kunder inom lantbrukssektorn anlitar också företagets tjänster.