Utveckling av lantbruksföretag

Praktisk rådgivning

Sture Gustavsson Management AB har lång erfarenhet av frågor förknippade med att äga, driva och utveckla lantbruksföretag. Företaget erbjuder praktisk rådgivning och direkt involvering i den dagliga driften för att utveckla verksamheten och lönsamheten.

  • Genomlysning av lantbruksverksamheten i detalj
  • Råd avseende lönsamhetsförbättringar och driftsomläggning
  • Beslutsunderlag vid investeringar och finansiering
  • Ledarskap och personalfrågor
  • EU-stöd i olika former, exempevis ersättning för ekologisk odling, extra djuromsorg, betesmarker och slåtterängar.

Driftsomläggning – är det nyckeln till lönsamhet?

Alla former av driftomläggningar av ett lantbruk är förenad med kostnader. Därför bör man först undersöka om förändringar i den befintliga verksamheten kan förbättra lönsamheten. Sture Gustavsson kan göra en driftsanalys ganska snabbt med rekommendationer som underlag inför beslut.

/sture-gustavsson-management-lantbruk-lonsamhet-driftsomlaggning.jpg

Sture Gustavsson Management AB arbetar med enskilda lantbrukare, som vill utveckla verksamheten eller förbättra lönsamheten. Banker med kunder inom lantbrukssektorn anlitar också företagets tjänster.