FramtidMjölk

FramtidMjölk erbjuder rådgivning inom affärsutveckling, ekonomi och produktion som delvis finansieras av Jordbruksverket, Landsbygdsprogrammet.

Lantbrukare som har investerat för minst 50 nya koplatser de senaste 10 åren, eller har startat/övertagit en mjölkproduktion, kan ta del av de subventionerade tjänsterna.

FramtidMjölk arbetar med lantbruksekonomi och företagsledningsfrågor. Växande mjölkföretag är den vanligaste kunden. Våra affärsrådgivare har lång erfarenhet av att arbeta med expanderande mjölkföretag. Sture Gustavsson är en av rådgivarna.

Gunnar A Johansson från Agrosolution koordinerar uppdragen. Kontakta honom via e-post: gunnar.a@agrosolution.se

 /sture-gustavsson-framtidmjolk.jpg