Ekologiskt lantbruk

Den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel ökar fortfarande, men tillväxttakten är inte lika snabb som för något år sedan.

Den ekologiska livsmedelsmarknaden ökade med drygt en miljard kronor (fyra procent) år 2018. Ekomarknaden omsatte 28,8 miljarder kronor, enligt rapporten "Ekologisk livsmedelsmarknad" från Ekoweb.nu.

Av de tre stora detaljhandelskedjorna redovisar Axfood en värdeökning i försäljningen av ekologiska livsmedel med tre procent. ICA och Coop visar ingen värdeökning för sin ekologiska livsmedelsförsäljning under 2018.

Systembolaget är den näst största aktören när det gäller ekologiska produkter. De ökade försäljningen av ekologiska drycker med hela 9 procent under 2018 och omsätter nu 5,6 miljarder kronor.

Allt fler kommuner, regioner och landsting ställer krav på ekologiskt producerade varor i sina upphandlingar. Sverige är det land i världen som har högst andel ekologiska livsmedel i sina offentliga inköp. Under 2018 ökade den ekologiska försäljningen till offentliga måltider med tre procent. Närmare 37 procent av maten är nu ekologisk. Målet är att andelen ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska vara 60 procent år 2030.

/sture-gustavsson-ekologiskt-lantbruk.jpg

Den som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion. Den som redan har certifierad ekologisk produktion kan söka ersättning för ekologisk produktion. Ersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020. Syftet är att öka den ekologiska produktionen i Sverige.

Funderar du på att ställa om produktionen på din gård? Vill du diskutera för- och nackdelar med ekologisk växtodling eller djurhållning med någon som har egen erfarenhet? Sture Gustavsson införde ekologisk växtodling på Ullevi Egendom i Östergötland, 670 hektar, med start redan 1997 och ökade lönsamheten på gården.