Ekologiskt lantbruk

Totalt såldes ekologiska livsmedel för 28,2 miljarder kronor 2019, en ökning med 0,4 miljarder jämfört med 2018. Det skriver Ekoweb i rapporten Ekologisk livsmedelsmarknad 2020.

Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade visserligen med 1 procent i nominellt värde 2019, men livsmedelspriserna ökade med 3,5 procent. Det innebär att ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen sjönk från 9,3 procent 2018 till 9,0 procent 2019.

Försäljningen av ekologiska livsmedel via näthandel har ökat med cirka 20 procent under 2019. Andelen ekologiska livsmedel som köps via nätet är mer än dubbelt så hög som i butik. Totalt såldes ekologiska livsmedel på nätet för 1,4 miljarder kronor.

De tre stora detaljhandelskedjorna Axfood, Coop och ICA redovisar bibehållen eller minskad försäljning i värde av ekologiska livsmedel.

Coop har den högsta ekoandelen av alla detaljhandelskedjor. Men ekoandelen minskar för tredje året i rad, från 9,7 procent 2018 till 9,2 procent 2019.

Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med 6 procent. Av Systembolagets försäljning är 14,9 procent ekologisk.

Allt fler kommuner och regioner ställer krav på ekologiskt producerade varor i sina upphandlingar. Under 2019 ökade den ekologiska försäljningen till offentliga måltider med tre procent. Nu är 38 procent av maten ekologisk. Målet är att andelen ekologiska livsmedel i offentlig sektor ska vara 60 procent år 2030.

Försäljningen till hotell och restaurang ökade med cirka 8 procent.

/sture-gustavsson-ekologiskt-lantbruk.jpg

Den som ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning kan få ersättning för omställning till ekologisk produktion. Den som redan har certifierad ekologisk produktion kan söka ersättning för ekologisk produktion. Ersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020. Syftet är att öka den ekologiska produktionen i Sverige.

Funderar du på att ställa om produktionen på din gård? Vill du diskutera för- och nackdelar med ekologisk växtodling eller djurhållning med någon som har egen erfarenhet? Sture Gustavsson införde ekologisk växtodling på Ullevi Egendom i Östergötland, 670 hektar, med start redan 1997 och ökade lönsamheten på gården.